Algemene Voorwaarden


 • 1. Algemeen


  Bedankt voor uw bezoek aan www.crocs.nl (hierna genoemd: “Website"). Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd: de "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle producten op deze website.

  Deze website wordt beheerd door Crocs Europe B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht met haar hoofdkantoor te Planeetbaan 4, 2132 HZ Hoofddorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nr. 27276812 en met BTW-nummer 814 339 323 B01. Crocs Europe B.V. is een dochteronderneming van Crocs Inc., gevestigd te 7477 East Dry Creek Parkway, Niwot, Colorado 80503, Verenigde Staten (hierna gezamenlijk genoemd: "Crocs").

  De termen "Crocs", "wij", "ons" en "onze" gebruikt in deze voorwaarden hebben betrekking op Crocs en haar dochterondernemingen, onderdelen, filialen, aangesloten maatschappijen en vennootschappen in gemeenschappelijke eigendom of beheer van Crocs.
  De termen "u" en "uw" gebruikt in deze Voorwaarden hebben betrekking op personen die producten kopen op of via deze website.

  Deze Website en de inhoud daarvan zijn uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijk en non-commercieel gebruik. Elk ander gebruik van deze Website en de inhoud daarvan is niet toegestaan.

  2. Toepasselijk Recht


  Alle toepasselijke wet- en regelgeving en deze Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van producten op deze website. U aanvaardt, zonder beperking of voorbehoud, deze Voorwaarden die een wettig bindende overeenkomst vormen tussen u en Crocs, wanneer het volgende zich voordoet:

  (a) u bestelt goederen via deze website;
  (b) u betaalt de bestelde goederen;
  (c) u heeft de bestelde goederen volledig of gedeeltelijk ontvangen; of
  (d) u heeft anderszins ingestemd met deze Voorwaarden.

  Indien u hier niet mee akkoord gaat, verlaat u dan deze website.

  Deze voorwaarden kunnen door ons van tijd tot tijd aangepast worden zonder dat hier een specifieke kennisgeving aan u voor vereist is. De meest recente voorwaarden worden op de website geplaatst, en u dient deze voorwaarden altijd te raadplegen voordat u gebruik maakt van de website om er zeker van te zijn dat u actuele kennis heeft van de Voorwaarden waaronder het u is toegestaan om deze website te gebruiken. Indien u de voorwaarden niet kunt raadplegen via internet kunnen wij u op verzoek een exemplaar van de meest recente voorwaarden per e-mail toezenden. U kunt ons via e-mail bereiken op:


  3. Volledige Overeenkomst


  Deze voorwaarden (tezamen met ons privacy beleid en de gebruiksbepalingen die hier uitdrukkelijk deel van uitmaken en die op deze website kunnen worden gelezen) omvatten de gehele overeenstemming tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van deze website en geen enkele toezegging, verklaring, aansporing, mondeling of schriftelijk, die hierin niet is opgenomen is bindend voor een partij bij deze overeenkomst. Aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn niet bindend voor ons, tenzij een vertegenwoordiger van Crocs hier specifiek schriftelijk mee instemt. Geen enkele andere vertegenwoordiger heeft de bevoegdheid om afstand te doen van, wijzigingen aan te brengen in, af te wijken van of toevoegingen te doen in bepalingen van deze voorwaarden. Voordat u deze website gebruikt, verzoeken wij u om al deze documenten zorgvuldig door te lezen.

  4. Minderjarigen


  Deze website is voor zakelijke en commerciële doeleinden. Derhalve is deze niet bestemd voor kinderen of minderjarigen onder de 18 jaar zonder de toestemming van een ouder of voogd. Tevens dient u tenminste 18 jaar te zijn om een aankoop te doen op deze website.

  5. Algemene Bestelinformatie


  Bestellingen kunnen 24 uur per dag zeven dagen per week worden geplaatst.

  We kunnen een bestelling alleen uitvoeren wanneer het leveringsadres een huisadres of kantooradres is in één van de landen waarnaar wij leveringen uitvoeren. Klik hier voor een lijst van de landen waarnaar wij leveringen uitvoeren.

  Een bestelling wordt gedaan zodra u klikt op de knop ‘verdergaan met afrekenen' op de pagina 'controleren en bevestigen' in het bestelproces. Door te klikken op de knop ‘indienen' wordt uw bestelling aan ons verstuurd zoals getoond op het scherm. Zodra we uw bestelling ontvangen hebben, wordt een geautomatiseerde ontvangstbevestiging verstuurd aan het e-mailadres dat u heeft opgegeven tijdens het bestelproces. Deze e-mail bevat uw bestelnummer en de bijzonderheden van uw aankoop. De koopovereenkomst is nu gesloten. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of om de koopovereenkomst te beëindigen.

  Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, kunnen wij bepaalde controles uitvoeren voordat de bestelling wordt uitgevoerd. Deze controles bestaan bijvoorbeeld uit het controleren van uw adres en kredietwaardigheid. Door uw bestelling te plaatsen gaat u hiermee akkoord.

  6. Prijzen


  De prijzen voor de producten die worden getoond op de website zijn inclusief Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW). Wanneer u een product toevoegt aan uw winkelwagentje wordt de BTW die van toepassing is in het land waarnaar de producten worden verzonden opgeteld bij het bedrag van uw aankoop.

  Verzendkosten worden per bestelling in rekening gebracht. De exacte verzendkosten zijn afhankelijk van het land waarnaar uw bestelling wordt verzonden. Voor gedetailleerde tarieven per land klik hier. BTW, verzendkosten en alle overige belastingen, heffingen of toeslagen van welke aard dan ook die worden opgelegd door een overheidsinstantie worden opgeteld bij het totaalbedrag van uw aankoop.

  De prijzen zoals vermeld op de website zijn onderhevig aan verandering. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te allen tijde te wijzigen zonder enige kennisgeving. De prijzen zoals op enig moment vermeld op de Website zijn slechts geldig op dat moment.

  Hoewel de website met zorg wordt samengesteld kan het voorkomen dat de prijsinformatie op de website fouten bevat. Wij zijn niet gebonden aan ons aanbod en wij behouden ons het recht voor om uw aankoop te annuleren in geval van spelfouten, prijsfouten of andere fouten in de informatie op de website.

  7. Het recht van Crocs om bestellingen te weigeren en aankopen te annuleren


  Wij behouden ons het recht voor, om welke reden dan ook, om een bestelling te weigeren of een aankoop te annuleren. Een voorbeeld van situaties waarin we gerechtigd zijn dit te doen:

  (a) het product/de producten is/zijn niet beschikbaar en/of op voorraad;
  (b)Wij hebben reden om aan te nemen dat u producten koopt met het oog op doorverkoop (u bent een doorverkoper en geen eindconsument);
  (c) de factuurinformatie die u heeft verstrekt is niet correct of kan niet gecontroleerd worden;
  (d) uw betaling wordt niet bevestigd/goedgekeurd door onze geautomatiseerde betalingsbevestigingsdienst;
  (e) de getoonde prijs van het product/de producten was onjuist; of
  (f) wij konden niet leveren op het door u opgegeven adres.

  8. Levering & Retourzendingen


  Producten met gebreken


  Producten dienen bij levering gecontroleerd te worden. Indien producten ten tijde van levering blijken te zijn beschadigd of anderszins materiaalfouten of fabricagefouten bevatten, neem dan contact met ons op, telefonisch of per mail. In deze omstandigheden restitueren wij het aankoopbedrag, de originele verzendkosten en de eventuele kosten voor het retourneren van de producten.Het versturen van vervangende producten behoort ook tot de mogelijkheden. Wanneer u contact wenst met de klantenservice, kunt u mailen naar websales_NL@crocs.com

  Producten zonder gebreken


  Indien, na ontvangst van de levering, u om een reden die buiten onze garantievoorwaarden valt (als u bijvoorbeeld niet tevreden bent met de kleur of de maat), niet tevreden bent met uw bestelling en de producten wilt retourneren, dan kunt u dit doen binnen 90 kalenderdagen na levering op voorwaarde dat de producten ongebruikt zijn. Het retourneren van producten zonder gebreken zijn voor eigen rekening. Alle retouren worden verstuurd naar ons Magazijn in Nederland

  (a) Ten eerste dient u een Return Materials Authorization (RMA) te hebben. De RMA bestaat uit een RMA-label en een RMA-nummer. Door middel van een RMA kunt u het product versturen en kan Crocs uw retourzending op de juiste manier verwerken (door gebruik te maken van het RMA-nummer). Voor het verkrijgen van uw RMA nummer;
  (b) Als u een geregistreerde klant bent, log dan in op je account. Binnen 90 dagen na de levering kan een RMA-nummer aangevraagd worden naast de bestelgegevens;
  (c) Als u geen geregistreerde klant bent, ga dan naar de pagina retour aanvraag onderaan de website waar u besteld heeft en vul uw bestelnummer en naam in. De bestelgegevens worden dan weergegeven en u kunt de producten selecteren die u wilt retourneren;
  (d) Binnen enkele dagen ontvangt u een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization). Retourneer de artikelen met het retourlabel dat u van ons ontvangt bij het bevestigen van uw RMA-nummer;
  (f) Wanneer de geretourneerde producten door ons zijn ontvangen, ontvangt u het aankoopbedrag inclusief de originele verzendkosten. De restitutie vind plaats binnen 30 dagen nadat u de producten heeft geretourneerd

  Producten mogen geretourneerd worden wanneer:

  (a) de producten niet gewassen of op wat voor manier dan ook gebruikt zijn;
  (b) de producten in hun oorspronkelijke onbeschadigde verpakking zitten (een voorzichtig geopende verpakking wordt niet gezien als beschadigd);
  (c) het product compleet is: dat wil zeggen dat beide artikelen van een paar dienen te worden geretourneerd;

  Het volgende mag niet worden geretourneerd:

  (a) producten die op wat voor manier dan ook gepersonaliseerd zijn;
  (b) producten die in andere winkels dan de Crocs internetwinkel gekocht zijn.

  9. Garantie


  De garantie voor Crocs-producten geldt voor materiaal- en constructiefouten gedurende een periode van 90 dagen vanaf de datum van levering van de producten aan u. Producten waartoe u reden heeft om aan te nemen dat deze materiaal- en constructiefouten vertonen dienen te worden gefotografeerd en de klantenservice dient direct te worden geïnformeerd. Indien, uitsluitend ter beoordeling van Crocs, de gefotografeerde producten geacht worden materiaal- of constructiefouten te vertonen, zullen de producten worden gerepareerd, vervangen of zal de koopsom aan u worden terugbetaald inclusief de originele verzendkosten. Uw rechten naar toepasselijk Nederlands recht dat de verkoop van consumentengoederen beheerst, worden niet aangetast door de garantie die in dit artikel verstrekt wordt.

  10. Geen Garantie


  Behalve zoals vermeld in artikel 9 worden alle producten geleverd in feitelijke staat. Crocs geeft geen verklaringen en garanties op welke manier dan ook, noch uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk, waaronder begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel. Geen enkele persoon (waaronder begrepen een agent, dealer of vertegenwoordiger van Crocs) is bevoegd om verklaringen en garanties te geven met betrekking tot producten, behalve om u te wijzen op de bestaande garantie, en u erkent en gaat ermee akkoord dat u geen beroep doet op andere verklaringen of garanties.

  11. Beperking van Aansprakelijkheid


  Crocs is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige indirecte, bijkomende of gevolgschade van welke aard dan ook, ongeacht of deze het gevolg is van niet-nakoming van de garantie of anderszins. In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid jegens u, die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw bestelling, de transactie die als gevolg hiervan dient te worden aangegaan of deze Voorwaarden, het totaalbedrag overschrijden dat u heeft betaald voor de gekochte producten. Ter voorkoming van enige twijfel zal geen enkele bepaling van deze Voorwaarden de aansprakelijkheid van Crocs beperken met betrekking tot overlijden of letselschade als gevolg van haar nalatigheid of bedrieglijke voorstelling.

  12. Terughaalactie


  U zult ons volledige medewerking en alle redelijke hulp verlenen indien wij bepaalde producten terughalen. U zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen indien u weet of vermoedt dat er een mogelijkheid is dat producten het onderwerp van een terughaalactie zullen worden of dienen te worden.

  13. Overmacht


  Crocs is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een vertraging in levering of niet-levering als gevolg van een natuurramp, handeling uwerzijds, embargo of andere overheidsmaatregel, regeling of verzoek, brand, ongeval, stroomstoring, staking, langzaam-aan-actie of andere arbeidsconflicten, oorlog, oproer, terreurdaad, vertraging in transport, gebreken van gewone transporteurs, onvermogen om noodzakelijke arbeidskrachten, materialen of productiefaciliteiten in te zetten of, zonder hiermee het voorgaande te beperken, enige andere vertragingen die buiten de macht van Crocs liggen. In geval van een dergelijke vertraging wordt de leveringsdatum bij benadering verlengd voor een periode die gelijk is aan de verloren tijd als gevolg van de vertraging. Uw exclusieve rechtsmiddel voor overige vertragingen en voor het onvermogen van Crocs om te leveren vanwege een andere reden is annulering van uw bestelling van dergelijke producten door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Crocs daartoe.

  14. Intellectuele Eigendomsrechten


  Het logo van Crocs, alle productnamen, alle paginatitels, alle op maat gemaakte tekeningen, alle knopiconen, alle handelsmerken, dienstmerken en logo's die op deze website gebruikt worden zijn, tenzij anders vermeld, dienstmerken, handelsmerken (al dan niet geregistreerd) en/of een ‘trade dress' (uiting van de bedrijfsstijl/het imago) van Crocs (hierna genoemd: de "Merken"). Alle andere handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo's, dienstmerken en/of ‘trade dress' zoals genoemd, getoond, aangehaald of anderszins aangeduid op de Website zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. U bent niet bevoegd om de merken op enige wijze te vertonen of te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U bent niet bevoegd om handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo's, dienstmerken en /of 'trade dress' van andere eigenaren te vertonen of te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van dergelijke eigenaren. U zult geen aanpassingen doen aan, afdoen aan of anderszins wijzigingen aanbrengen in de merken op de producten. Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de producten en u verbindt zich ertoe om niets te doen dat schade toebrengt aan, afdoet aan of anderszins nadelig is voor het eigendom van Crocs en/of de waarde van dergelijke intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik of misbruik van de Merken of andere handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo's, dienstmerken en/of 'trade dress' of andere materialen die hierin zijn vervat is uitdrukkelijk verboden, behalve indien hiervoor in deze voorwaarden toestemming is gegeven.

  15. Toepasselijk Recht en Bevoegdheid


  Deze voorwaarden en de transacties die onderworpen zijn aan deze voorwaarden zijn exclusief onderworpen aan en worden uitgelegd in overeenstemming met Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  Geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit deze voorwaarden en/of transacties die onderworpen zijn aan deze voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam. Indien u vragen heeft met betrekking tot deze voorwaarden neem dan contact op met de klantenservice.

  Je kan ook contact met ons opnemen via:
  Crocs Europe B.V.
  PO BOX 3013,
  2130KA Hoofddorp,
  Nederland

  16. Disclaimer promoties


  (a) De korting is niet van toepassing op alle bestellingen die vóór of na de kortingsperiode worden geplaatst;
  (b) Een korting kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere korting;
  (c) Crocs behoudt zich het recht voor om een kortingsactie te allen tijde te beëindigen;
  (d) Crocs behoudt zich het recht voor om een kortingsactie met een willekeurige periode te verlengen;
  (e) Neem als u vragen hebt contact op met de klantenservice.

  17. Eigendom van producten

  De eigendom van producten die via deze website besteld zijn wordt aan jou overgedragen zodra wij de volledige betaling ontvangen hebben.