Gebruiksvoorwaarden

Inhoudsopgave:

 1. Algemeen
 2. Toepasselijk recht
 3. Volledige overeenkomst
 4. Minderjarigen
 5. Algemene bestelinformatie
 6. Prijzen
 7. Het recht van Crocs om bestellingen te weigeren en aankopen te annuleren
 8. Levering & retourzendingen
 9. Garantie
 10. Geen garantie
 11. Aansprakelijkheidsbeperking
 12. Terugroepactie
 13. Overmacht
 14. Intellectuele eigendomsrechten
 15. Toepasselijk recht en bevoegdheid
 16. Disclaimer inzake aanbiedingen
 17. Eigendom van producten

Algemeen

Bedankt voor uw bezoek aan www.crocs.nl (hierna genoemd de “Website”). Deze algemene verkoopvoorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle producten op deze Website.

Deze Website wordt beheerd door Crocs Europe B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht met haar hoofdkantoor te Planeetbaan 4, 2132 HZ Hoofddorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nr. 27276812 en met btw-nummer 814 339 323 B01. Crocs Europe B.V. is een dochteronderneming van Crocs Inc., gevestigd te 13601 Via Varra Broomfield, Colorado 80020 USA (hierna gezamenlijk genoemd: “Crocs”).

De termen “Crocs”, “wij”, “ons” en “onze” gebruikt in deze Voorwaarden hebben betrekking op Crocs en haar dochterondernemingen, onderdelen, filialen, aangesloten maatschappijen en vennootschappen in gemeenschappelijke eigendom of beheer van Crocs.

De termen “u” en “uw” gebruikt in deze Voorwaarden hebben betrekking op personen die producten kopen op of via deze Website.

Deze Website en de inhoud ervan zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Elk gebruik van deze Website of de inhoud ervan anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden is verboden.

Toepasselijk recht

Alle toepasselijke wet- en regelgeving en deze Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van producten op deze Website. U aanvaardt, zonder beperking of voorbehoud, deze Voorwaarden die een wettig bindende overeenkomst vormen tussen u en Crocs, wanneer het volgende zich voordoet:

 • (a) u bestelt goederen via deze website;
 • (b) u betaalt de bestelde goederen;
 • (c) u heeft de bestelde goederen volledig of gedeeltelijk ontvangen; of
 • (d) u heeft anderszins ingestemd met deze Voorwaarden.

Indien u hier niet mee akkoord gaat, verlaat u dan deze Website.

Deze Voorwaarden kunnen door ons van tijd tot tijd aangepast worden zonder dat hier een specifieke kennisgeving aan u voor vereist is. De meest recente Voorwaarden worden op de Website geplaatst, en u dient deze Voorwaarden altijd te raadplegen voordat u gebruik maakt van de Website om er zeker van te zijn dat u actuele kennis heeft van de Voorwaarden waaronder het u is toegestaan om deze Website te gebruiken. Indien u de Voorwaarden niet kunt raadplegen via internet kunnen wij u op verzoek een exemplaar van de meest recente Voorwaarden per e-mail toezenden. U kunt per e-mail contact met ons opnemen via:

Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden (tezamen met ons Privacybeleid en de Gebruiksbepalingen die hier uitdrukkelijk deel van uitmaken en die op deze Website kunnen worden gelezen) omvatten de gehele overeenstemming tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van deze Website en geen enkele toezegging, verklaring, aansporing, mondeling of schriftelijk, die hierin niet is opgenomen is bindend voor een partij bij deze overeenkomst. Aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn niet bindend voor ons, tenzij een vertegenwoordiger van Crocs hier specifiek schriftelijk mee instemt. Geen enkele andere vertegenwoordiger heeft de bevoegdheid om afstand te doen van, wijzigingen aan te brengen in, af te wijken van of toevoegingen te doen in bepalingen van deze Voorwaarden. Voordat u deze Website gebruikt, verzoeken wij u om al deze documenten zorgvuldig door te lezen.

Minderjarigen

Deze Website is voor zakelijke en commerciële doeleinden. Derhalve is deze niet bestemd voor kinderen of minderjarigen onder de 18 jaar zonder de toestemming van een ouder of voogd. Tevens dient u ten minste 18 jaar te zijn om een aankoop te doen op deze Website.

Algemene bestelinformatie

Bestellingen kunnen 24 uur per dag zeven dagen per week worden gedaan.

We kunnen een bestelling alleen uitvoeren wanneer het leveringsadres een huisadres of kantooradres is in één van de landen waarnaar wij leveringen uitvoeren.

Een bestelling wordt gedaan zodra u klikt op de knoppen ‘doorgaan’, ‘afrekenen’ en ‘betaling’ op de pagina 'controleren en bevestigen’ in het bestelproces. Door te klikken op de knop ‘indienen’ wordt uw bestelling aan ons verstuurd en getoond op het scherm. Zodra we uw bestelling ontvangen hebben, wordt een geautomatiseerde ontvangstbevestiging verstuurd aan het e-mailadres dat u heeft opgegeven tijdens het bestelproces. Deze e-mail bevat uw bestelnummer en de bijzonderheden van uw aankoop. De koopovereenkomst is nu gesloten. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of om de koopovereenkomst te beëindigen.

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, kunnen wij bepaalde controles uitvoeren voordat de bestelling wordt uitgevoerd. Deze controles bestaan bijvoorbeeld uit het controleren van uw adres en kredietwaardigheid. Door uw bestelling te plaatsen gaat u hiermee akkoord.

Prijzen

De prijzen voor de producten die worden getoond op de Website zijn inclusief Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW). Wanneer u een product toevoegt aan uw winkelwagentje wordt de BTW die van toepassing is in het land waarnaar de producten worden verzonden opgeteld bij het bedrag van uw aankoop.

Verzendkosten worden per bestelling in rekening gebracht. De exacte verzendkosten zijn afhankelijk van het land waarnaar uw bestelling wordt verzonden. BTW, verzendkosten en alle overige belastingen, heffingen of toeslagen van welke aard dan ook die worden opgelegd door een overheidsinstantie worden opgeteld bij het totaalbedrag van uw aankoop.

De prijzen zoals vermeld op de Website zijn onderhevig aan verandering. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te allen tijde te wijzigen zonder enige kennisgeving. De prijzen zoals op enig moment vermeld op de Website zijn slechts geldig op dat moment.

Hoewel de Website met zorg wordt samengesteld kan het voorkomen dat de prijsinformatie op de Website fouten bevat. Wij zijn niet gebonden aan ons aanbod en wij behouden ons het recht voor om uw aankoop te annuleren in geval van spelfouten, prijsfouten of andere fouten in de informatie op de Website.

Het recht van Crocs om bestellingen te weigeren en aankopen te annuleren

Wij behouden ons het recht voor, om welke reden dan ook, om een bestelling te weigeren of een aankoop te annuleren. Een voorbeeld van situaties waarin we gerechtigd zijn dit te doen:

 • (a) het product/de producten is/zijn niet beschikbaar en/of op voorraad;
 • (b) wij hebben reden om aan te nemen dat u producten koopt om deze door te verkopen (u bent wederverkoper en geen gewone consument);
 • (c) de factuurinformatie die u heeft verstrekt is niet correct of kan niet worden gecontroleerd;
 • (d) uw betaling wordt niet bevestigd/goedgekeurd door onze geautomatiseerde betalingsbevestigingsdienst;
 • (e) de getoonde prijs van het product/de producten was onjuist; of
 • (f) wij konden niet leveren aan het door u opgegeven adres.

Levering & retourzendingen

Indien u na ontvangst van de levering niet tevreden bent met uw bestelling (u bent bijvoorbeeld niet tevreden met de kleur of de maat) en het product wilt retourneren, dan kan dat. U heeft het recht om uw bestelling binnen 90 dagen na ontvangst te annuleren, mits elk product in verkoopbare staat wordt geretourneerd. Indien producten om een andere reden dan een gebrek (of een kwaliteitgerelateerde kwestie) worden geretourneerd, dient u de kosten voor het retourneren van het product naar Crocs zelf te betalen. Elke retourzending dient te worden verzonden naar ons magazijn in Nederland.

Om het retourneringsproces soepel te laten verlopen, verzoeken we u een retourmateriaalautorisatie (“RMA") te gebruiken. Een RMA bestaat uit een RMA-label en een RMA-nummer. Dankzij een RMA kan Crocs uw retourzending op de juiste manier verwerken (aan de hand van uw RMA-nummer). Het aanvragen van een RMA:

 • (a) Bent u een geregistreerde klant, log dan in op uw account. Binnen 90 dagen na de levering kan naast de bestelgegevens een RMA-nummer worden aangevraagd.
 • (b) Bent u geen geregistreerde klant, ga dan naar de pagina Retourbeleid onder aan de website waar u uw bestelling heeft geplaatst en vul uw bestelnummer en achternaam in zoals deze vermeld worden op de bevestiging van uw bestelling. Uw bestelgegevens worden dan weergegeven, zodat u de producten die u wilt retourneren, kunt selecteren.
 • (c) Nadat u de retourzending heeft aangemeld, ontvangt u een RMA-label. U kunt de artikelen retourneren met dit RMA-label.
 • (d) Als we de teruggestuurde artikelen hebben ontvangen, worden het volledige aankoopbedrag en de oorspronkelijke verzendkosten teruggestort. U ontvangt het geld binnen 30 dagen na de annulering van uw aankoop.

Producten met gebreken

Producten dienen bij levering gecontroleerd te worden. Indien producten ten tijde van levering beschadigd blijken te zijn of anderszins materiaalfouten of fabricagefouten bevatten, neem dan per e-mail of telefonisch contact met ons op om ons hierover te informeren. In dat geval zullen wij natuurlijk het aankoopbedrag vergoeden, evenals de oorspronkelijke verzendkosten en kosten die u maakt om de artikelen te retourneren naar Crocs. U kunt ook kiezen voor een vervangend product, indien dat uw voorkeur heeft. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met de Klantenservice.

Garantie

De garantie voor Crocs producten geldt voor materiaal- en constructiefouten gedurende een periode van 90 dagen vanaf de datum van levering van de producten aan u. Bent u van mening dat producten materiaal- en constructiefouten vertonen, fotografeer ze dan en neem direct contact op met de Klantenservice. Indien Crocs op basis van deze foto's stelt dat de producten materiaal- of constructiefouten vertonen, dan zullen de producten worden hersteld of vervangen, of het aankoopbedrag en de oorspronkelijke verzendkosten worden vergoed. Uw rechten naar het toepasselijk recht dat de verkoop van consumentengoederen beheerst, blijven onaangetast door de garantie die in dit artikel wordt verstrekt.

Geen garantie

Behalve zoals vermeld in artikel 9 worden alle producten geleverd in feitelijke staat. Crocs geeft geen verklaringen en garanties op welke manier dan ook, noch uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk, waaronder begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel. Geen enkele persoon (waaronder begrepen een agent, dealer of vertegenwoordiger van Crocs) is bevoegd om verklaringen en garanties te geven met betrekking tot producten, behalve om u te wijzen op de bestaande garantie, en u erkent en gaat ermee akkoord dat u geen beroep doet op andere verklaringen of garanties.

Aansprakelijkheidsbeperking

Crocs is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige indirecte, bijkomende of gevolgschade van welke aard dan ook, ongeacht of deze het gevolg is van niet-nakoming van de garantie of anderszins. In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid jegens u, die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw bestelling, de transactie die als gevolg hiervan dient te worden aangegaan of deze Voorwaarden, het totaalbedrag overschrijden dat u heeft betaald voor de gekochte producten. Ter voorkoming van enige twijfel zal geen enkele bepaling van deze Voorwaarden de aansprakelijkheid van Crocs beperken met betrekking tot overlijden of letselschade als gevolg van haar nalatigheid of bedrieglijke voorstelling.

Terugroepactie

U zult ons volledige medewerking en alle redelijke hulp verlenen indien wij bepaalde producten terugroepen. U zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen indien u weet of vermoedt dat er een mogelijkheid is dat producten het onderwerp van een terugroepactie zullen worden of dienen te worden.

Overmacht

Crocs is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een vertraging in levering of niet-levering als gevolg van een natuurramp, handeling uwerzijds, embargo of andere overheidsmaatregel, regeling of verzoek, brand, ongeval, stroomstoring, staking, langzaam-aan-actie of andere arbeidsconflicten, oorlog, oproer, terreurdaad, vertraging in transport, gebreken van gewone transporteurs, onvermogen om noodzakelijke arbeidskrachten, materialen of productiefaciliteiten in te zetten of, zonder hiermee het voorgaande te beperken, enige andere vertragingen die buiten de macht van Crocs liggen. In geval van een dergelijke vertraging wordt de leveringsdatum bij benadering verlengd voor een periode die gelijk is aan de verloren tijd als gevolg van de vertraging. Uw exclusieve rechtsmiddel voor overige vertragingen en voor het onvermogen van Crocs om te leveren vanwege een andere reden is annulering van uw bestelling van dergelijke producten door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Crocs daartoe.

Intellectuele eigendomsrechten

Het logo van Crocs, alle productnamen, alle paginatitels, alle op maat gemaakte tekeningen, alle knopiconen, alle handelsmerken, dienstmerken en logo’s die op deze Website gebruikt worden zijn, tenzij anders vermeld, dienstmerken, handelsmerken (al dan niet geregistreerd) en/of een ‘trade dress’ (uiting van de bedrijfsstijl/het imago) van Crocs (hierna genoemd: de “Merken”). Alle andere handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo’s, dienstmerken en/of ‘trade dress' zoals genoemd, getoond, aangehaald of anderszins aangeduid op de Website zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. U bent niet bevoegd om de Merken op enige wijze te vertonen of te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U bent niet bevoegd om handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo’s, dienstmerken en /of 'trade dress' van andere eigenaren te vertonen of te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van dergelijke eigenaren.

U zult niet knoeien met, aanpassingen doen aan, afdoen aan of anderszins wijzigingen aanbrengen in de Merken op de producten. Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de producten en u verbindt zich ertoe om niets te doen dat schade toebrengt aan, afdoet aan of anderszins nadelig is voor het eigendom van Crocs en/of de waarde van dergelijke intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik of misbruik van de Merken of andere handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo's, dienstmerken en/of 'trade dress' of andere materialen die hierin zijn vervat is uitdrukkelijk verboden, behalve indien hiervoor in deze Voorwaarden toestemming is gegeven.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze Voorwaarden en de transacties die onderworpen zijn aan deze Voorwaarden zijn exclusief onderworpen aan en worden uitgelegd in overeenstemming met Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit deze Voorwaarden en/of transacties die onderworpen zijn aan deze Voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam.

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze Voorwaarden, kunt u contact opnemen met de Klantenservice.

U kunt ons ook bereiken op het onderstaande adres:

Crocs Europe B.V.
PO BOX 3013
2130 KA Hoofddorp
Nederland

Disclaimer inzake aanbiedingen

 • (a) Kortingen gelden niet voor bestellingen die voor of na de kortingsperiode worden geplaatst;
 • (b) Een korting kan niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingsacties;
 • (c) Crocs behoudt zich het recht voor om elke kortingsactie op elk moment te beëindigen;
 • (d) Crocs behoudt zich het recht voor om elke kortingsactie naar eigen inzicht te verlengen;
 • (e) Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

Eigendom van producten

De eigendom van producten die via deze website besteld zijn wordt aan u overgedragen zodra wij de volledige betaling ontvangen hebben.